+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร+++