แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563

 

  1. 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
  2. 2. แจ้งเรื่องที่ร้องเรียน
  3. 3. กรอกข้อมูล รายละเอียดที่จะร้องเรียน
  4. 4. รอติดต่อกลับจากโรงเรียนภายใน 3 วันทำการ
  5. 5. วันฟังผลร้องเรียน