ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720004
รหัส Smis 8 หลัก :
  110010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  7720004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
 Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal Patronage School
ที่อยู่ :
 เลขที่ 658/1
แขวง :
  ดุสิต
เขต :
  ดุสิต
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10300
โทรศัพท์ :
  022438565
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/03/2475
อีเมล์ :
  –
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดุสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  3 กม.