หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ok
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ห้องสมุด3D
คะแนนการประเมินห้องสมุด3D
บรรยากาศห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
Roadmap BBL Gym
AURASMA
การเรียนรู้แบบโครงการผสานการบูรณาการเทคโนโลยี
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริ

-------------------------------------------
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ
สถาบันภาษาไทย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


...Download file...

-------------------------------------------
เอกสาร พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี BBL


...Download file...

-------------------------------------------
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ


...Download file...

-------------------------------------------

 

 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมที่นี่...


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร จำนวน 15 ไตร
แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 15 โรงเรียน เพื่อถวายแด่พระอุปัชฌาย์
และเครื่องบวชสามเณร 975 รูป พร้อมรับนาคไว้ในพระราชานุเคราะห์
ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมที่นี่...


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมที่นี่...


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60
พรรษาี ผู้เป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


ภาพกิจกรรมที่นี่...


กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดพิธีถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสทรงเสด็จขึ้นทรงราชย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นรัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯและวังศุโขทัย
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมกับวัดโบสถ์สามเสนและศูนย์เยาวชนสวนอ้อย
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
และลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

สอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก
สนามสอบโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

ยินดีต้อนรับ นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ด้วยความยินดียิ่ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

พิธีประดับดาว ดวงที่ 1,2,3 และเข้าประจำกอง ลูกเสือสามัญ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติิ 18 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ภาพกิจกรรมที่นี่...

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันภาษาไทย
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
และพระที่นั่งอัมพรสถาน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
และวัดโบสถ์สามเสน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2559

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
กรมชลประทานสามเสน
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันไหว้ครู
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

คณะกรรมการ สพป.กทม. มาประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯและวัดโบสถ์สามเสน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรมวันพยาบาลสากล
นักศึกษาพยาลาบเกื้อการุณย์ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับโภชนาการ สุขบัญญัติ วิธีอ่านฉลากโภชนา และการคุมกำเนิด
โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

การประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
"คืนความสุขให้ครู คืนความสุขให้นักเรียน"

ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...

พิธีมอบโล่เกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558 ที่มีผลการสอบระดับชาติ(O-NET)ยอดเยี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

การอบรม DSP INTERACTIVE TV และการใช้โปรแกรม
Multi-Touch Panel ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และช่วย
สร้างสรรค์การเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดโบสถ์)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายพระพร
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมิโชติ
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
และพระที่นั่งสวนอัมพร
วันที่ 29 เมษายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดโบสถ์)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯและวังศุโขทัย
วันที่ 2 เมษายน 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...กิจกรรมเปิดบ้าน ทป.
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


ภาพกิจกรรมที่นี่...โครงการส่งเสริมการวิจัยและฝึกอบรมด้านภัยพิบัติ
(กิจกรรมฝึกอบรมการจัดการภัยพิบัติใน โรงเรียน
วัด และชุมชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


ภาพกิจกรรมที่นี่...กิจกรรม Walk Smart เด็กเดินเท้าปลอดภัย เพราะผู้ใหญ่ใจดี (รอบที่ 4)
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินเท้าและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ 29 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


ภาพกิจกรรมที่นี่...กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด
วันที่ 27 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


ภาพกิจกรรมที่นี่...งานนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเีรียนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร


ภาพกิจกรรมที่นี่...นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดโบสถ์)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายพระพร
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯและวังศุโขทัย
วันที่ 8 มกราคม 2559

ภาพกิจกรรมที่นี่...
 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits